Eva Hamiltons desperata försök att försvara osanningar i filmen

Eva Hamiltons märkliga agerande ger intryck att något inte står riktigt rätt till

Publicerad: 2011-11-30 | Emir Dzanic
Kommentarer (1)

Varför väljer SVT en så krystad linje att skildra folkmordet i Srebrenica? Varför väljer SVT en relativistisk ton och accepterar att viktiga fakta utlämnas. Går SVT med på att försöka tona ner folkmordet? Eva Hamiltons märkliga agerande och aggressivitet ger intryck att något inte står riktigt rätt till.

Den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden, PFU (Pressens Faglig Utvalg), har redan i oktober fällt den norska dokumentärenStaden som offrades". En film som anses ge en avsiktligt ofullständig bild av upptakten till folkmordet i Srebrenica. Filmen anses dessutom av många experter som politiskt motiverad journalistik och inte sällan har den beskrivits som återanvänd serbisk krigspropaganda.

Filmen har också fått hård kritik av Norska Helsingforskommitén som anser "att programmet bidrar till historieförfalskning och inte lever upp till den journalistiska standard som man förväntar sig från NRK.

Aage Borchgrevink, norsk författare och kritiker, prisbelönt för enastående bidrag till yttrandefrihet är en av många som är starkt kritisk mot filmens politiska agenda:

Med hjälp av sakfel, selektiv användning av källor, perifera experter och fördomsfulla uttalanden, beskriver NRK folkmordet i Srebrenica på ett sätt som påminner om hur de serbiska medierna rapporterade från Balkan när Slobodan Milosevic var president.

Återanvänd krigspropaganda

Det är uppseendeväckande hur lätt man ser slående likheter mellan Milosevics propaganda och den aktuella filmen. Det är något som många kritiker som har följt krigen i Balkan har reagerat mot. Ett viktigt forskningsarbete kring användning av olika propagandastrategier som brukar tillämpas i krig har gjorts av före detta amerikanska senatorn Edward Kaufman. Han beskrev i sin rapport (A Broadcasting Strategy to Win Media Wars) användning av propagandan av regimen i Serbien: "Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket... Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.". 

Argumentation som Milosevic använde i sitt försvar är ytterst spännande läsning si samband med analysen av den här filmen. Det är uppenbart att nästan all "ny fakta" som presenteras i filmen är upprepning av samma argumentation som användes av Milosevics försvar under rättegångsprocessen mot honom. Milosevics propagandaorgan har redan under 1993 anlitat lobbyistgrupper i USA i syfte att motarbeta den "svart-vita" bilden om kriget i fd Jugoslavien. Enligt Flyum och Hebditch som står bakom filmen om Srebrenica så hade de samma syfte med sin film, dvs. att ge en mer nyanserad bild av upptakten till folkmordet i Srebrenica.

ICTY kommer med tung kritik


ICTY:s Kommunikationsavdelningen (Outreach) skickade tung kritik till SVT. Brevet var inte menat att publiceras i media men nu när det läckt ut kan man läsa att Outreach påpekar felaktigheter i filmen men även ger en subtil kritik till SVT som uppenbarligen brast i det som Hamilton kallar "noggrann värdering inför varje publiceringsbeslut". I brevet som ICTY sände till SVT:s VD Eva Hamilton ifrågasätter man påståendena i dokumentären om att de flesta Srebrenica-offren skulle ha dödats i strider. Rättsprocesserna i domstolen har visat "bortom allt rimligt tvivel att händelserna i Srebrenica var ett i förväg planlagt massmord där de flesta offer inte dog i strider".

Det är ett stort antal domar som med ingående beskrivningar slår fast vad som har hänt och detaljerat beskriver händelseförloppet. Allt baseras på vittnesmål, dokument, bevismaterial och undersökningar.

Eva Hamilton envisas med förklaringen att SVT "gör en noggrann värdering inför varje publiceringsbeslut"¦" och att man med visningen av den här filmen ville bidra med "nya skärvor av kunskap". Kunskap som av domstolen avvisats som rena felaktigheter som dessutom tidigare använts som argument av just dem som var ansvariga för det fruktansvärda brottet.

Eva Hamilton är allt annat än trovärdig


I ett nytt uttalande säger Hamilton att ICTY i sitt brev inte pekar på några faktafel i filmen. När brevet offentliggjordes så kunde man tydligt läsa att ICTY radar upp ett stort antal punkter som hänvisar till felaktigheter i filmen. I fotnoter till punkter 18-24 anger man t.o.m. exakta tidpunkter i dokumentären som punkterna avser.


Eva Hamilton (Foto: Jonas Eltes)

Hamilton kommer dock ut med ovanstående uttalande helt omedveten om att brevet under dagen hade läckt ut till medierna. Samma dag bekräftar talespersonen vid krigsförbrytartribunalen i Haag som skrivit brevet till Hamilton att "brevet inte var avsett för publicering i medier". Hamilton var antagligen fortfarande övertygad om att hon hade tolkningsföreträde och därför förstärkte hon sin reaktion mot ICTY:s brev "I min värld ska en domstol döma, inte med olika skrivelser försöka påverka journalistiken och det fria ordet. Jag anser att det är allvarligt och hoppas att detta är en enstaka omdömeslöshet hos Haag-tribunalen.

I ICTY:s brev står det understryker man mycket tydligt att man inte vill lägga sig i enskilda publiceringsbeslut och att de inte ifrågasätter själva publiceringen.

"The Outreach Programme does not question the right to freedom of expression and editorial choice and it would be beyond my remit to comment on a decision by a state broadcaster to air a particular documentary.

Det är väldigt svårt att begripa hur Hamilton kunde tolka ovanstående mening på något annat sätt. Vad var syftet med att framställa brevets innehåll på ett så felaktigt sätt?

I brevet står det vidare att ICTY anser att filmen inte tar hänsyn till domar i krigstribunalen i Haag medan Hamilton med mycket skakad trovärdighet försvarar historiska felaktigheter i filmen - "Självfallet har reportrarna tagit del av domstolens slutsatser." Hur kan hon vara så tvärsäker på det när det inte alls framgår i filmen?

Riksdagsledamoten Fredrik Malm har direkt efter att filmen visats uttryckt sin förvåning över den tvärsäkerhet med vilken SVT valde att bemöta kritiken. Han sa:
 
- SVT försvarar inte enbart att dokumentären sändes, utan väljer också att med stor emfas gå i god för att alla uppgifter i den är korrekta.

Det kan vara på sin plats att citera Richard Nixon och hans försvar i samband med Watergate-skandalen. Han sa: "Jag ljög inte, jag sa bara sådant som senare visade sig vara osant." En passande sammanfattning av Hamiltons ogenomtänkta utspel.
KommentarerKomentator Bo Widegren | 2011-12-01 22:48:00
Själv skrev jag på min blogg följande SvTs Eva Hamilton åter i blåsväder för sin arrogans http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=53064 och fick genom en kommentar hänvisning till denna superba sida Mvh Bo Widegren, Löderup

Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken