Balkanrevisionismens sista bastioner skjuts nu som bäst till pittoreska ruiner

Historien om Balkan skrivs nu

Publicerad: 2011-12-23 | Christian Palme
Kommentarer (0)

Var krigen och krigsförbrytelserna på Balkan så allvarliga som medierna rapporterade? Är det verkligen sant att 8.000 människor mördades efter Srebrenicas fall? Var lägren i nordvästra Bosnien 1992 flyktingläger och inte alls dödsläger?

De gnagande frågorna har varit många och Ordfront Magasin (som Maciej Zaremba skriver om i en artikel den 3 november) är inte ensamma om att driva en smygande Balkanrevisionism, där det underliggande budskapet är att medierna överdrev rapporteringen om folkrättsbrott under krigen på västra Balkan.

Här i Sverige är det främst den så kallade Jugoslavienkommittén med den socialdemokratiska riksdagsledamoten Karin Wegestål och den tidigare Gnistanjournalisten Christer Lundgren som har stått som representanter för Balkanrevisionismen. Jag har till exempel under en estraddebatt hört Christer Lundgren påstå att flertalet av de saknade från Srebrenica antingen är vid liv eller dödades under reguljära strider. Tv-reportern Saam Kapadia har försett revisionisterna med bränsle med ett inslag i Aktuellt i februari 2001, med det hisnande påståendet att koncentrationslägren i nordvästra Bosnien sommaren 1992 huvudsakligen rymde reguljära krigsfångar.

Samtidigt är intervjun med Diana Johnstone i Ordfront Magasin (7-8/03) ett udda inslag. Nu när krigen på Balkan börjar bli alltmer avlägsna så har också den akademiska historieskrivningen och den rättsliga utredningen nått så långt att det blir alltmer svårt att finna argument mot bilden av kriget och brotten. Balkanrevisionismens sista bastioner skjuts nu som bäst till pittoreska ruiner.

I dag kan man urskilja tre perioder i rapporteringen om krigen på västra Balkan. Den första perioden var den omedelbara journalistiken i dagsrapportering och snabbt utgiva böcker. Dit hör till exempel Roy Gutmans "Vittne till folkmord", som inte alltid följde reglerna för hur källkritik ska bedrivas. Efter krigets slut kom de första utredande reportageböckerna, ofta av amerikanska journalister som Roger Cohen, Chuck Sudetic, David Rohde och Elizabeth Neuffer.

Den vetenskapliga analysen har längre produktionstid, men tillsammans med den detaljerade dissektion som Krigsförbrytartribunalen i Haag nu levererar börjar den totala bilden av krigen alltmer att klarna. Det är inte minst imponerande att serbiska historiker och samhällsforskare är aktiva deltagare i analysen av kriget. Där finns forskare ur gruppen kring den liberala Belgradtidskriften Republika, som redan 1996 utgav den 832 sidor långa kritiska antologin "Srpska strana rata" (Den serbiska sidan av kriget), på engelska år 2000 under titeln "The Road to War in Serbia", eller forskaren Jasna Dragovic-Soso som i avhandlingen "Saviours of the Nation" har avtäckt hur Serbiens intellektuella sålde sig till Slobodan Milosevic och den militanta nationalismen.

Det visar samtidigt hur viktig Krigsförbrytartribunalen i Haag är. Tribunalen har inte bara det officiella uppdraget av FN:s säkerhetsråd att åtala de grövsta förbrytarna, men ska också bidra till försoning på Balkan genom att leverera en krönika över brotten och ansvaret för brotten. Några av de viktigaste rättegångarna återstår ännu och många hundra tusen sidor dokumentation och protokoll ska ännu produceras innan tribunalens arbete är avslutat.
Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken