http://www.expressen.se/1.2550248) , men det han gör är uppenbart ingenting annat än just förnekelse. I sitt s.k. "ifrågasättande" hävdar Magnusson att Haagtribunalens (ICTY) folkmordsdomar inte bygger på allmänt accepterade kriterier och att de allvarliga och även de värsta krigsförbrytelserna i sig inte "bevisar" att det handlade om ett folkmord. Den åsikten får han förstås ha. Men när han grundar sitt argument i folkmordskonventionen och hävdar att ICTY:s tolkning står i strid med den, trasslar han in sig ordentligt.

" />

Nedim Kirlic - Svar till Kjell Magnusson

Publicerad: 2011-09-18 | Nedim Kirlic
Kommentarer (0)

Kjell Magnusson skrev den 5/9 i Expressen "att ifrågasätta är inte att förneka" (http://www.expressen.se/1.2550248) , men det han gör är uppenbart ingenting annat än just förnekelse. I sitt s.k. "ifrågasättande" hävdar Magnusson att Haagtribunalens (ICTY) folkmordsdomar inte bygger på allmänt accepterade kriterier och att de allvarliga och även de värsta krigsförbrytelserna i sig inte "bevisar" att det handlade om ett folkmord. Den åsikten får han förstås ha. Men när han grundar sitt argument i folkmordskonventionen och hävdar att ICTY:s tolkning står i strid med den, trasslar han in sig ordentligt.

Magnusson citerar folkmordskonventionen helt rätt när han säger att det måste finnas ett "uppsåt att förgöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp som sådan". Men hur han i en mening kan säga att ICTY har dömt för folkmord (om än felaktigt enligt honom) och i en annan säga att "ingen internationell rättslig instans hävdar att detta skedde i Bosnien [och Hercegovina] 1992-1995", är obegripligt. Är inte ICTY en internationell rättslig instans?

Enligt artikel 9 i folkmordskonventionen är den Internationella domstolen i Haag (International Court of Justice, ICJ) den domstol som dömer i frågan om folkmord. Och ICJ har dömt: massakern i Srebrenica var ett folkmord och staten Serbien har gjort sig skyldig till att inte ha gjort allt den kunnat för att förhindra folkmordet, vilket i sig är en mycket allvarlig dom.

Enligt artikel 2 i folkmordskonventionen är det folkmord att mörda människor, skada dem fysiskt och psykiskt, att medvetet orsaka en livssituation som har som mål att helt eller delvis förinta en grupp (beskjutning av Srebrenica, blockaden mot den på grund av flyktingar överbefolkade staden som medförde medicinbrist och svält, särskilt vintern 1992-1993), samt att införa åtgärder för att förhindra barnafödande i en grupp (mord riktade mot bosniska muslimska män och pojkar). Folkmordskonventionen ställer inte upp en siffra, den anger inte ett antal människor som måste mördas och med uppsåt utsättas för omänskligt lidande för att brottet ska klassificeras som folkmord. Folkmordskonventionen kräver inte heller att folkmordet utförs på hela landets territorium (se artikel 12 i konventionen), utan på ett område, vilket faktiskt gör det möjligt att göra en bedömning om det som Magnusson kallar för "lokala folkmord". Eftersom världen idag ser annorlunda ut än den gjorde 1950, bör nog folkmordskonventionen uppdateras för att inkludera även s.k. "etnisk rensning", dvs. tvångsdeportationer, plundring, förstörelse av en grupps egendom och kulturella och religiösa monument, inklusive begravningsplatser, men det är en uppgift och diskussion för framtiden.

ICJ, med internationella domare, har gjort bedömningen att massakern i Srebrenica var ett folkmord. ICTY har gjort samma bedömning, inte när det gäller det serbiska folket förstås, utan när det gäller deras politiska och militära ledare: Radislav Krstic, Ljubisa Beara, Nikola Jorgic, Drago Nikolic och Vujadin Popovic, men vi får inte heller glömma det faktum att Biljana Plavsic erkände brott mot mänskligheten i utbyte mot att sju åtalspunkter mot henne läggs ner, inklusive två om folkmord. Domarna mot Radovan Karadzic och Ratko Mladic får vi vänta på ett tag till, men får de båda uppleva dagen då de döms, är det högst sannolikt att de också kommer att uppleva sina respektive domar för bland annat anstiftan, delaktighet eller direkt inblandning i folkmordet, och de kommer att hållas huvudansvariga för det.

Det som Jasenko Selimovic och de flesta av oss för tillfället 10 770 (varav också några personer med svensk och annan bakgrund) som hittills har gått med i Facebookgruppen "SVT sprider lögner om Srebrenica - Reagera!" reagerar mot i dokumentärfilmen är inte "ifrågasättandet" eller ens förnekandet av folkmordet. Det många av oss främst reagerar mot är den stora bristen på fakta och regelrätta faktafel i dokumentärfilmen, och dessa vill vi bemöta utan att anklagas för censur. Magnusson hävdar att kritiker inte förnekar det som hänt, trots att dessa "kritiker" exempelvis hävdar att 5 000 av de mördade inte alls avrättades utan dödades i strid, eller att de serbiska styrkorna som intog staden bestod av ett litet gäng nästintill obeväpnade amatörer (ursäkta överdriften), mm? Detta får inte stå oemotsagt, när bevisen är överväldigande om att så inte var fallet.

Att ifrågasätta är rätt, men argumenten bör inte vara tagna ur luften; man får inte ha en total avsaknad av förstahandskällor, som ljud- och videoupptagningar, samt dokument, FN:s dokument, eller åtminstone ICJ:s dokument, eftersom det är denna domstol som dömer i frågan om folkmord. Magnusson gör till slut det som har blivit så typiskt i debatter numera: han försöker retoriskt diskreditera Jasenko Selimovic (och indirekt alla oss andra som delar hans åsikt) genom att anklaga Selimovic, en politiker, för att han vill införa åsiktscensur. Det är samma censurknep som Sverigedemokrater ibland använder sig av och det är samma typ av trick som när Sverigedemokrater av politiska motståndare kallas för rasister. Kjell, vi som ifrågasätter filmen har minst lika stor rätt att göra det som du har när du ifrågasätter ICJ:s slutgiltiga bedömning (bortom rimligt tvivel) som hävdar att massakern i Srebrenica var inget annat än ett folkmord. Du pekar ju själv på folkmordkonventionen, men accepterar inte att domstolen har talat. Vad mer kräver du?

Nedim Kirlic, kulturgeograf och statsvetare
Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken