GRANSKNINGSNÄMNDEN FÄLLDE FILMEN

SVT fälls för visning av filmen som förnekar folkmord i Srebrenica

Publicerad: 2012-04-02 | Redaktionen
Kommentarer (0)

Granskningsnämnden har fällt Sveriges television för partiskhet i och med visningen av den norska dokumentären Staden som offrades, om folkmordet i Srebrenica. Bakom filmen står de norska filmarna Ola Flyum och David Hebditch. 

Dokumentären pekar ut den bosniska ledningen som ansvariga för massakern i Srebrenica 1995, då mellan 7000 och 8000 bosniaker mördades av serbiska styrkor. Filmen har kritiserats för förfalskning av historiska händelser och anklagats för att vara en ren propagandafilm. Granskningsnämnden fäller SVT för att de låtitståenden stå oemotsagda. SVT fälls för partiskhet i samband med att dokumentären sändes.

Den norska dokumentären "Staden som offrades", väckte starka reaktioner när den visades i SVT i augusti förra året och har tidigare fällts i Norges motsvarighet till Granskningsnämnden.


Haagtribunalen reagerade mot osanningar i filmen

Den internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY) har skrivit ett brev till SVT med anledning av att svenska statliga televisionen visade den kontroversiella norska dokumentären "Staden som offrades".

Tribunalen ifrågasatte inte SVT-s rätt att visa filmen menpekade att ICTY har "bortom all rimlig tvivel" bevisat i den historiska och slutgiltiga domen mot general Krstic att brotten kring Srebrenica var ett folkmord. Domstolen säger vidare att "Srebrenica var ett planerat brott, och inte en hämndaktion av känslomässigt upprörda bosnienserbiska soldater" och att "brott av den här typen måste beställas och godkännas av cheferhög nivå".

Sedan 1995 har ICTY samlat en överväldigande mängd bevis kring massmorden i Srebrenica. Tribunalen anser att avrättningarna varit planerade och väl organiserade. Tribunalen förklarar vidare att man noggrant har vägt allvaret i brotten mot de stränga kraven som måste uppfyllas innan ett brott kan klassas som folkmord.

Massgrav i Srebrenica
En av hundratals massgravar kring Srebrenica

Det faktum att många av offren begravdes flera gånger, vilket innebär att massgravar grävdes upp och lik begravdes igenannat håll, tyder också att den serbiska militären och politiska ledarna var medvetna om brottets tyngd och därmed har velat dölja brottet.


Granskningsnämndens dom är hård men tydlig - filmen förnekar folkmord

Granskningsnämnden anser i sin dom att filmen strider mot kravetopartiskhet.

Motiveringen är bl. a. :

"Att detta oreserverade sätt sända en dokumentär med ett innehåll av så kontroversiell art strider mot kravetopartiskhet i sändningstillståndet. Brister i sakligheten får tillskrivas dentalade partiskheten."

Granskningsnämnden skriver vidare:
"Nämnden konstaterar att det förekom uttalanden i filmen från olika medverkande samt arkivklipp med bland annat Ratko Mladic som kan ses som ifrågasättanden eller förnekelser av folkmordet."

Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia, och Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders, som tidigare benämndes Svenska Helsingforskommittén skrev för inte så länge sedan att "Revisionister kommer alltid att finnas, men rättsprocesserna i bland annat FN-tribunalen i Haag gör livet svårare för dem."
Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken