Granskningsnämnden tog ställning att filmen förnekar fakta

Vem äger historien?

Publicerad: 2012-04-04 | Eskil Franck och Christina Gamstorp
Kommentarer (0)

I går offentliggjordes Granskningsnämnden för Radio och TV sitt beslut om att fälla dokumentärfilmen Staden som offrades. En film som belyser folkmordet i Srebrenica och de händelser som ledde till mördandet av över 8 000 män och unga pojkar i juli 1995.


Filmen har tidigare fällts för bristande saklighet av den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden, och sedan den sändes i Sveriges Television (SVT) den 28 augusti 2011 har protester och anmälningar riktats mot den kontroversiella filmen, beskylld för historierevisionism.

Huruvida filmen förnekar kända fakta är en av de saker som Granskningsnämnden har haft att ta ställning till. Oavsett utgången i beslutet väcker filmen många frågor kring hur historiska skeenden kan uppfattas och hur historia kan brukas och missbrukas.

Att reflektera över på vilket sätt något skildras, vem avsändaren är och utifrån vilka syften saker och ting sägs, handlar i första hand om källkritik. Genom att vara kritisk till källan och avsändarens syften blir det lättare att skilja det som är sant från lögner och förnekande.

I dag har det internationella samfundet skapat institutioner som har till uppgift att ge en så korrekt bild av historien som möjligt - oavsett avsändare - baserad på vittnesmål och fakta insamlade av opartisk expertis.

Krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag är en sådan institution, som också reagerat kraftigt på delar av innehållet i filmen "Staden som offrades".

Att förmedla fakta är en viktig del i bekämpandet av alla former av historieförfalskning.

Forum för levande historias skolmaterial "Den livsfarliga historien", som tar sin utgångspunkt i krigen i forna Jugoslavien och utvecklingen på Balkan, riktar strålkastarljuset på just detta.

Genom att förmedla den upplevda historien ger vi elever möjlighet att förstå historien utifrån en rad olika perspektiv. På så sätt kan de fördjupa sin kunskap kring hur historia skapas, brukas och till och med missbrukas.

Rustade med sådan kunskap är det vår förhoppning att en film som "Staden som offrades" kan förstås och belysas genom elevernas egen förmåga till kritisk reflektion.

Oavsett Granskningsnämndens bedömning i just detta fall sätter filmen fingret på viktiga frågeställningar. Vem berättar historien, varför berättas den som den gör och vem har något att vinna på det?

Till synes enkla frågor som kan bli viktiga medel i kampen mot alla former av historieförfalskning.

Av Gotlands Tidningar Eskil Franck överintendent på Forum för levande historia; Christina Gamstorp projektledare för "Den livsfarliga historien" Forum för levande historia;. Publicerad 2012-04-03
Kommentera artikeln

Namn Namn*:
Mail E-post*:
Kommentar Meddelande*:

  Jag godkänner villkor


Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till samt tillföra ny kunskap i ämnet. Samtliga kommentarer efterhandsmodereras.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Sverige: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte tillför debatten något eller som är skrivna med ohyfsat tonfall refuseras. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras.
Insändarredaktören avgör vilka kommentarer som publiceras.

Aege

EU resolution om Srebrenica


Minnesvärda citat

Barac Obamacitat Detta illdåd fick det internationella samfundet att agera för att stoppa slakten av civila, och namnet Srebrenica har sedan dess fungerat som en kraftfull påminnelse om behovet för världen att reagera resolut inför ondskan.
Barack Obama, USA-s president. Statement on the 15th anniversary of the genocide at Srebrenica

Kanadas utrikesministercitat Denna tragiska händelse är det värsta brottet i sitt slag som begåtts i Europa sedan andra världskriget. Både Internationella domstolen och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien har slagit fast att det var ett folkmord.
Lawrence Cannon, Kanadas utrikesminister. Statement commemorating the 15th anniversary of the Srebrenica massacre

Carl Bildt citatBosniens muslimer är ungefär lika religiösa som Sveriges kristna... Ingenting skulle glädja Zagreb, Pale och Belgrad mer än om Bosniens moderata och europeiska muslimer kunde framställas som förtäckta agenter och utposter för Khomeinis fundamentalism.
Cark Bildt, Sveriges utrikesminister. Citat ur boken “Uppdrag fred, Nordstedts förlag 1997”

Senator citat Milosevic har använt sin kontroll av statligt ägda radio- och TV att hetsa det serbiska folket...Serberna använde propaganda för att provocera en önskan bland serberna för att söka hämnd... Medierna verkade vilja trappa upp konflikten mot folkmord.
Former U.S. Senator Edward E. "Ted" Kaufman, A Broadcasting Strategy to Win Media Wars

Mediabevakning


Srebrenica Mapping Genocide

Boken "Om ondskan i vår tid" av Christian Palme
Om ondskan i vår tid

Läs ett utdrag ur boken