ICTY har fördömt filmens försök att förneka folkmord i Srebrenica


Den internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY) har skrivit ett brev till SVT med anledning av att svenska statliga televisionen nyligen visade den norska dokumentären "Staden som offrades". ICTY har sett filmen och valt att yttra sig då mycket av innehållet strider mot domar som gjorts av ICTY.

Tribunalen ifrågasätter inte SVT-s rätt att visa filmen men påpekar att ICTY har "bortom all rimlig tvivel" bevisat i den historiska och slutgiltiga domen mot general Krstic att brotten kring Srebrenica var ett folkmord. Domstolen säger vidare att "Srebrenica var ett planerat brott, och inte en hämndaktion av känslomässigt upprörda bosnienserbiska soldater" och att "brott av den här typen måste beställas och godkännas av chefer på hög nivå".

Tribunalens uttalande tillbakavisar filmens version av upptakten till folkmordet. Ola Flyum och David Hebditch, som står bakom filmen antyder att Srebrenica offrades i ett avtal mellan den amerikanska och bosniska regeringen med syfte att provocera fram NATO:s militära aktion mot den bosnienserbiska armén.


 

Folkmord - bortom all tvivel

Sedan 1995 har ICTY samlat en överväldigande mängd bevis kring massmorden i Srebrenica. Tribunalen anser att avrättningarna varit planerade och väl organiserade. Tribunalen förklarar vidare att man noggrant har vägt allvaret i brotten mot de stränga kraven som måste uppfyllas innan ett brott kan klassas som folkmord.

"The historic and definitive judgement that the massacre constituted the crime of genocide came when the Tribunals Appeals Chamber rendered their landmark Judgement in the trial of Radislav Krstic. The Appeals Judgement reads, [t]he Appeals Chamber ( ... ) calls the massacre at Srebrenica by its proper name: genocide."

Tribunalens motivering till domen är mycket tydlig:

"Perpetrators intend to wipe out entire human groups, seeking to "deprive humanity of the manifold richness its nationalities, races, ethnicities and religions provide. This is a crime against all of humankind, its harm being felt not only by the group targeted for destruction, but by all of humanitys"" står det i brevet till SVT.

Det är inte svårt att förstå att serberna genom utrotning av alla bosniska män i värnpliktig ålder utrotade det bosniska samhället i Srebrenica, och uteslöt alla möjligheter för bosnier att etableras i det området igen. Bosnienserberna var medvetna om den katastrof det innebar för överlevnad av ett traditionellt patriarkaliskt samhälle att förlora två eller tre generationer av män.
 

Överflöd av bevis

I sitt brev till SVT hänvisar ICTY till en enorm mängd bevismaterial och domar som inte lämnar något utrymme för folkmordsförnekare och deras konspirationsteorier. ICTY är tydliga med att förklara att brott av den här typen måste beställas och godkännas av chefer på hög nivå.

ICTY-s dokumentation och bevismaterial är överväldigande men i brevet nämner man bl.a.

- Den bosnienserbiska befälhavaren Dragan Obrenovic som erkände sitt deltagande i avrättningar samt erkände att den bosnienserbiska armén (VRS) faktiskt hade planerat att döda bosniska fångar.

- Drago Nikolic, som var chef för säkerhetspolisen i VRS (First Light Infantry Brigade) bekräftade att ordern om att föra fångarna till Zvornik kom från överbefälhavaren för VRS Ratko Mladic.

- Gravöppningar vittnar om att de flesta offren inte dödades i strid, utan i massavrättningar. Hittills har utredare identifierat 448 ögonbindlar på eller med offrens kroppar samt 423 tygstycken, snöre eller tråd som användes för att binda offrens händer.

- Momir Nikolic, VRS ställföreträdande befälhavare för säkerhet och underrättelseverksamhet sade tydligt att VRS inte behandla fångarna enligt Genèvekonventionerna. Först var de fångade, dödade och sedan begravda, uppgrävda, och begravda igen som ett försök att dölja brottet.

- Den dömde bosnienserbiska soldaten Dragan Erdemovic konstaterade att med undantag för en fånge som försökte fly, ingen motstånd gjordes innan de sköt mot fångar.
 

Folkmordet i Srebrenica var planerat

Tribunalen avslutar sitt brev till SVT och NRK med följande ord:

Proceedings before the Tribunal have proven beyond a reasonable doubt that Srebrenica was a planned killing operation and that most of the victims were not killed in combat but in mass executions.

In particular, the first instance judgement in the case of Popovic and others, the Trial Chamber found beyond reasonable doubt that "at least 5,336 individuals were killed in the executions [emphasis added] following the fall of Srebrenica. The Trial Chamber also notes that the evidence before it is not all encompassing. Graves continue to be discovered and exhumed to this day, and the number of identified individuals will rise. The Trial Chamber therefore considers that the number could well be as high as 7,826."

Att ICTY reagerar på det här sättet är mycket ovanligt men samtidigt nödvändigt med tanke på att det allt oftare görs försök att relativisera och förneka folkmordet i Srebrenica.

"The Tribunals judgements have contributed to creating a historical record, combating denial and preventing attempts at revisionism and necessarily take a central place in any debate surrounding the conflicts in the former Yugoslavia during the 1990s." står det i brevet till SVT och NRK.