När propaganda missbrukar yttrandefriheten


Att yttrandefrihet är något bra och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle kan tyckas så självklart att det inte närmare behöver motiveras. Det som skiljer propaganda från argumentation i stort är accepterandet av oriktig eller osaklig framställning för att främja ett syfte. Filmen "Staden som offrades" fälldes av Granskningsnämnden med motivering att filmen bl. a. strider mot kravet på opartiskhet.


Anders Olsson skriver i sin bok Yttrandefriheten på nätet att "offentligheten är en slags arena där företrädare för olika åsikter och värderingar kämpar om medborgarnas stöd. Företrädarna för de åsikter som vinner gehör hos flest människor ska också få störst inflytande i samhället - det är demokratins princip. Man kan inte i förväg förbjuda att vissa åsikter framförs, då sätter man demokratin ur spel. Det innebär att även antidemokratiska, inhumana eller på andra sätt stötande röster måste få höras."

Visning av filmer "Staden som offrades" samt "Spåren från Sarajevo" den 28/8 och 4/9 2011 på SVT orsakade en häftig debatt som engagerade både allmänhet och media, där dess syfte och mening diskuterades livligt.  Pga. av det stora intresset anser vi att det är viktigt att man tar upp de felaktigheter som finns i filmen och erbjuder sanningsargument till dessa så att läsarna på egen hand ska kunna skilja sant från falskt. Det är onekligen så att det finns offer på alla sidor som har krigat i Bosnien, precis som det fanns offer på alla sidor i andra världskriget och alla andra krig. Men det som är viktigt är att man belyser i vilken kontext och i vilket sammanhang som dessa människor föll offer.

Historien har lärt oss att det är viktigt att även de mest väletablerade sanningar får ifrågasättas. Med filmen "Staden som offrades" ifrågasätter man inte händelserna på ett trovärdigt sätt utan har istället ett fördolt syfte att påverka sin publik i en viss riktning. Filmen använder propagandametoder för att styra sin publik mot önskad slutsats. För att lyckas med det bygger regissörerna upp en story med påtagligt många faktafel, många väl genomtänkta men sanningssnåla yttranden och censurerad fakta.

Det som skiljer propaganda från argumentation i stort är accepterandet av oriktig eller osaklig framställning för att främja ett syfte. Att förbjuda lögnen fungerar inte, däremot kommer sanningen alltid att segra i det långa loppet om alla påståenden släpps fram. Därför är vår avsikt att bemöta dessa lögner med fakta och hänvisning till kontrollerbara källor, vetenskapligt bevisad fakta samt referenser till rättsliga institutioner som har bärande kraft i ett demokratiskt samhälle.