Ungdom Mot Rasism kritiserar SVT


Denna vecka får vi veta att SVT fått kritik från internationella krigsförbrytartribunalen i Haag efter deras sändning av en omdebatterad dokumentärfilm som behandlar folkmordet i Srebrenica. Eller snarare inte behandlar det.

Det är den norska dokumentärfilmen "Staden som offrades" som redan efter sändning i Norge mött starka reaktioner. Bland annat skrev norska helsingforskomittén ett långt och kritiskt brev om hur dokumentären skildrar folkmordet på muslimer i Bosnien 1995. NRK anmäldes även till den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden och fick kritik för bristande pressetik då kända fakta utelämnades. Efter sändning i Dokument inifrån den 28 Augusti får nu också SVT kritik, från internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.

Filmen lovade nya fakta

Dokumentärfilmen lovar nya fakta runt massakern som skedde 1995 i Bosnien, men som enligt många vilar på ytterst tvivelaktig grund. Bland annat påstås det i dokumentärfilmen att det var den bosniska sidan som genom angrepp på flera byar ska ha provocerat och tvingat den serbiska sidan att inta staden Srebrenica. Ingenstans i filmen nämns det att den serbiska ledaren Radislav Kristic dömts för brott mot mänskligheten efter folkmordet i Srebrenica då 8000 människor berövades livet.

Anmärkningsvärt av SVT att sända

Det är anmärkningsvärt hur SVT kan sända en dokumentär som redan mött stark kritik och som de borde veta är starkt ifrågasatt. Dokumentärens budskap går stick i stäv med den bild som fastställts av FN och domstolen i Haag. Det är tydligt att SVT brustit i sitt ansvar att vara opartisk och att de gett en partisk skildring företräde framför den version som är internationellt vedertagen. Framförallt då fakta om folkmordet och domar i krigsförbrytartribunalen i Haag utelämnas. Att välja bort fakta relevant i sammanhanget kan aldrig ses som en del i SVTs uppdrag.

Eva Hamilton som är VD på SVT svarar på kritiken:
"Den norska dokumentären 'Staden som offrades' som vi sände tidigare i höstas bidrar ytterligare till att problematisera det folkmord som ägde rum i Srebrenica."

och vidare:
"Det ingår i SVT:s uppdrag att ständigt försöka bidra med nya perspektiv, nya skärvor av kunskap. Även om det blir extra ömtåligt när konflikterna inträffat så nyligen i historien att det finns många människor som själva har upplevt grymheterna."


Det SVT misslyckas med att se är att de genom att sända dokumentärfilmen tar ställning mot fakta som fastställts inom FN och av en lång process i domstolen i Haag. Det är problematiskt när SVT känner ett ansvar att ifrågasätta dessa organ och att skapa sig en helt egen bild av historien. Att ha en kritisk hållning är såklart viktigt, men att öppna dörren till att ifrågasätta folkmord och kunskap fastställd genom FN rapporter känns som något större.

Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism skriver på Newsmill om hur svenska medier misslyckas med att bemöta rasismen i samhället. Att de enda gångerna frågorna lyfts upp är då medierna själva slipper ifrågasätta och granska samhället på allvar.

Nu verkar det däremot som att SVT vill problematisera lite väl mycket och välja bort fakta i en strävan efter "en skärva kunskap". Det hela verkar ganska motsägelsefullt.